519 300 017

Jan Kotłowski właściciel gabinetu i stomatololg.

Lek. dent. Jan Kotłowski

Ukończył studia stomatologiczne na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się leczeniem zachowawczym, endodoncją (leczeniem kanałowym), protetyką oraz chirurgią stomatologiczną. Do leczenia używa najnowocześniejszego sprzętu oraz materiałów. Swoją wiedzę poszerza i aktualizuje uczestnicząc w licznych kursach.

Lek. dent. Piotr Momot

Ukończył studia stomatologiczne na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie w trakcie specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej. Zajmuje się chirurgią stomatologiczną oraz implantologią.

Lek. dent Adrianna Rosochacka

Ukończyła studia stomatologiczne na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie jest w trakcie studiów specjalizacyjnych Master of Science in Orthodontics na austriackim uniwersytecie Danube Private University in Krems. Jako aktywny członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego stale poszerza swoją wiedzę na szkoleniach i kursach prowadzonych przez wybitnych wykładowców polskich i zagranicznych. Zajmuje się leczeniem ortodontycznym dorosłych i dzieci.

Lek. dent Marcin Szerszeń

Ukończył studia stomatologiczne na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie obecnie zatrudniony na stanowisku wykładowcy/asystenta, uczy studentów w Katedrze Protetyki Stomatologicznej. Autor artykułów w czasopismach naukowych (Dental and Medical Problems, Nowa Stomatologia). Jest w trakcie otwierania przewodu doktorskiego. Wciąż poszerza własną wiedzę oraz umiejętności na szkoleniach w kraju i zagranicą m.in. w St. Lambrecht (Austria) oraz Padwie (Włochy)